Kontakt

ul. Modrzewiowa 45
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
sekretariat@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25
tel./fax: 22 758 90 51

Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:30


Medyczna Szkoła Policealna

Witamy w wirtualnej przestrzeni
Medycznej Szkoły Policealnej w Podkowie Leśnej!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Szkołą, która postawiła sobie za cel kształcenie w zawodach medycznych na najwyższym poziomie, dając naszym absolwentom wiedzę, umiejętności i profesjonalizm.

Organem założycielskim Medycznej Szkoły Policealnej w Podkowie Leśnej jest Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, działające w Rzeczypospolitej Polskiej od 2000 r.

Medyczna Szkoła Policealna ma uprawnienia szkoły publicznej i nadzór nad nią sprawuje: Ministerstwo Zdrowia, Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Starostwo Powiatu Grodziskiego. Została założona w 2001 r.

Dotychczas kształciliśmy młodzież w zawodzie: technik masażysta. W roku akademickim 2016/2017 planowane jest otwarcie nowych kierunków:
- Elektroradiolog
- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Atutem naszej Szkoły są wyjątkowi wykładowcy, którzy umieją w życzliwej atmosferze stawiać wysokie wymagania naszym słuchaczom. Tym sposobem nasza Szkoła ustanowiła w roku 2008 rekord zdawalności na egzaminach zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W czerwcu 2016 99 % naszych absolwentów zdało zewnętrzny egzamin zawodowy!

Jednym z czynników kształtujących atmosferę profesjonalizmu w Medycznej Szkole Policealnej jest fakt, że nasza Szkoła policealna jest pod opieką profesorów Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej.

Jeśli chcesz więc ukończyć Szkołę,
której świadectwo otwiera drzwi instytucji zatrudniających,
zapraszamy do Medycznej Szkoły Policealnej w Podkowie Leśnej.

Dyrektor Szkoły

dr Zdzisław Ples

Więcej…