Kontakt

ul. Jana Pawła II 39
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
msp@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25


Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:00


Kadra i osiągnięcia
Kadra nauczycielska

mgr Danuta Drygas

mgr Beata Śleszyńska

mgr Tomasz Olender

mgr Karolina Braksator

mgr Zofia Patoka

dr Anna Irzyńska

mgr Arkadiusz Leszkiewicz

mgr Wojciech Kłudkiewicz