Kontakt

ul. Jana Pawła II 39
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
msp@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25


Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:00


Oferta edukacyjna
Program nauczania - technik masażysta


Szkolny plan nauczania - rok szkolny 2020/2021
Typ szkoły: Medyczna Szkoła Policealna  - 2-letni okres nauczania


Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA ;  symbol  325402

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnieKwalifikacje:  MED.10. - Świadczenie usług w zakresie masażu (K1; Z.1.)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa

I II Liczba godzin Łączna liczba
Semestr tygodniowo godzin
I II III IV w ciągu 1 roku w ciągu 1 roku
Liczba tygodni nauki

16 16 16 16

Przedmioty ogólnokształcące
Liczba godzin tygodniowo

1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6 192
Łączna liczba godzin: 3 3 3 3 6 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 - - - 1 32
32 Podstawy działalności gospodarczej - - 2 1 1,5 48
3 Język angielski zawodowy 2 2 - - 2 64
4 Propedeutyka zdrowia 2 2 - - 2 64
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 2 - - 1 32
6 Pierwsza pomoc - 3 - - 1,5 48
7 Organizacja ochrony zdrowia - - 2 - 1 32
8 Jezyk migowy - - 2 1 1,5 48
9 Technologie informatyczne - - - 2 1 32
10 Teoria masażu (medyczny, sportowy, relaksacyjny, profilaktyczny) 2 2 2 1 3,5 112
11 Anatomia z fizjologią 4 4 2 2 6 192
12 Zarys fizjoterapii 2 2 - - 2 64
13 Wybrane zagadnienia kliniczne - - 2 2 2 64
Łączna liczba godzin 14 17 12 9 26 832
Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym

mgr Pracownia masażu 8 8 8 8 16 512
2 Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu 2 1 1 1 2,5 80
3 Organizacja i stosowanie masażu - - 6 6 6 192
Łączna liczba godzin 10 9 15 15 24,5 784
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 24 26 27 24 50,5 1616
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27 29 30 27 56,5 1808Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.

sem. II - zgodnie z podstawą programową 2 60

sem. IV - zgodnie z podstawą programową 2 60

Razem: 4 120


Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10. odbywa się pod koniec IV semestru
 

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2021. Nauka trwa 4 semestry (dwa lata).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych.

W trybie weekendowym zajęcia odbywają się w 3 niedziele w miesiącu.

Po ukończeniu Szkoły słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

 
Perspektywy pracy

Absolwenci naszej Szkoły oczekiwani są w szpitalach, gabinetach medyczno-rehabilitacyjnych, biostudiach, gabinetach SPA, fitness klubach itp.