Kontakt

ul. Modrzewiowa 45
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
sekretariat@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25
tel./fax: 22 758 90 51

Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 15:00


Zawody

Medyczna Szkoła Policealna kształci w zawodach:


a)Technik masażysta

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Technik masażysta 322[12]  (od 2014 symbol 325402)
Nr programu 322[12]/T, SP/MENiS/2005.08.03

 

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
Liczba tygodni nauki
19 19 19 15
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6
2 Anatomia i fizjologia 8 4 2 2 8
3 Zdrowie publiczne 2 1 - - 1,5
4 Wybrane zagadnienia kliniczne 2 3 3 4 6
5 Wybrane zagadnienia z fizjoterapii 2 3 2 2 4,5
6 Podstawy psychologii 3 4 - - 3,5
7 Teoria masażu 2 2 2 2 4
8 Pracownia masażu 6 8 6 6 13
9 Podstawy prawa i ekonomiki - - 2 1 1,5
10 Zajęcia praktyczne - - 8 8 8
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 56
Praktyka zawodowa w IV semestrze - 2 tygodnie po 6 godzin dziennie
- praktyka zawodowa
W IV semestrze nauki technicy masażyści odbywaj zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową w poniższych szpitalach:

1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Warszawie przy ulicy   
Banacha 1
2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Lindleya 4
3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital
Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
4. Szpital Tworkowski w Pruszkowie
b) Dietetyk

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Dietetyk 321[11]
Nr programu 321[02]/T, SP/MZiOS/1998/6/29Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
Liczba tygodni nauki
19 19 19 15
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6
2 Psychologia, pedagogika, etyka - 3 - - 1,5
3 Anatomia i fizjologia 3 - - - 1,5
4 Kliniczny zarys chorób 3 3 - - 3
5 Podstawy biochemii 2 - - - 1
6 Mikrobiologia z parazytologią 2 - - - 1
7 Podstawy żywienia człowieka 3 - - - 1,5
8 Technologia z towaroznawstwem 13 - - - 6,5
9 Wyposażenie techniczne 2 - - - 1
10 Dietetyka - 6 2 2 5
11 Pracownia żywienia i dietetyki - 13 - - 6,5
12 Podstawy prawa i ekonomiki - - 2 1 1,5
13 Organizacja i higiena pracy - 3 2 - 2,5
Zajęcia praktyczne - - 24 26 25
Razem godzin zajęć edukacyjnych 31 31 33 32 63,5
Praktyka zawodowa w IV semestrze - 2 tygodnie po 6 godzin dziennie- praktyka zawodowa
W III i IV semestrze zawodu Dietetycy odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w poniższych placówkach:

 

1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w
Grodzisku Mazowieckim
2. Hotel Marriott w Warszawie, Dział Żywienia
3. Food Line, Poradnia Żywieniowa w Warszawie
4. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Poradnia dietetyki
5. Firma Kateringowa KSM – Polska w Warszawie