Kontakt

ul. Modrzewiowa 45
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
sekretariat@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25
tel./fax: 22 758 90 51

Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:30


Rekrutacja
Warunki rekrutacji

Nabór kandydatów do Szkoły odbywa się bez egzaminów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty można składać do 20 września bieżącego roku.

Zapraszamy młodzież, która ukończyła co najmniej szkołę średnią, bez konieczności wykazania się świadectwem maturalnym, chociaż świadectwo maturalne jest mile widziane.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły powinny cechować się zrównoważonym charakterem, prospołecznym nastawieniem, dobrą kondycją fizyczną oraz dobrym stanem zdrowia.

 
Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszeniowy (można pobrać ze strony lub wypełnić w sekretariacie),

2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,

3. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy,

4. dwa zdjęcia legitymacyjne,

5. potwierdzenie opłaty wpisowego

Dokumenty można składać do 20 września b.r.

Załączniki:
Pobierz plik (052_formularz_MSP2015-2016.doc)Formularz zgłoszeniowy MSP[stacjonarnie]171 Kb
Pobierz plik (052_formularz_MSPD2015-2016.doc)Formularz zgłoszeniowy MSPD[wieczorowe]171 Kb
 
Wpisowe

Opłata wpisowego na wszystkie kierunki wynosi: 200zł  (płatne przelewem lub w kasie szkoły)
Numer konta  91 1140 2004 0000 3702 7589 3930
Nazwa odbiorcy: Fundacja Edukacyjna Silesia
ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna
Tytułem:  wpisowe za (wybrany kierunek)

Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego formularza w szkole.