Kontakt

ul. Jana Pawła II 39
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
msp@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25


Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:00


Rekrutacja
Warunki rekrutacji

Nabór kandydatów do Szkoły odbywa się bez egzaminów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty można składać do 20 września bieżącego roku.

Zapraszamy młodzież, która ukończyła co najmniej szkołę średnią, bez konieczności wykazania się świadectwem maturalnym, chociaż jest ono mile widziane.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły powinny cechować się zrównoważonym charakterem, prospołecznym nastawieniem, dobrą kondycją fizyczną oraz dobrym stanem zdrowia.

 
Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszeniowy (można pobrać ze strony lub wypełnić w sekretariacie).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

3. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie można pobrać w sekretariacie).

4. Ksero dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

Dokumenty można składać do 20 września b.r.


Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik (MSP_formularz zgłoszeniowy.pdf)MSP_formularz zgłoszeniowy.pdf[ ]137 Kb