Kontakt

ul. Jana Pawła II 39
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
msp@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25


Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:00


Dla słuchaczy
Aktualności/ ogłoszenia - Egzamin ZawodowyTERMINY  EGZAMINU  ZAWODOWEGO 2021

 

22 czerwca godz. 14:00 - egzamin pisemny

30 czerwca godz. 8:00 - egzamin praktyczny

 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego


 
Opłaty

Nauka dla słuchaczy będących obywatelami Polski jest bezpłatna, ponieważ otrzymujemy dofinansowanie ze
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.

Opłata miesięczna dla słuchaczy spoza Polski wynosi 300 zł. i powinna być uregulowana do 10 dnia każdego miesiąca.

 
Kalendarium

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA w PODKOWIE LEŚNEJ

Plan rozwiązań organizacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie:

  • kalendarza roku szkolnego 2020/2021 MEN,
  • rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. (ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego.

Semestr I r. szkol.:  1 września 2020r. – 17 stycznia 2021r.

Semestr II r. szkol.:   1 lutego 2021r.  – 25 czerwca 2021r.